[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 1999 roku

River channels - pattern, structure and dynamics

River channels - pattern, structure and dynamics

Krzemień K. (red.), 1999, River channels - pattern, structure and dynamics, Prace Geograficzne, z. 104.

Recenzje: Adam Kotarba

ISBN 83-911124-2-X

Język publikacji: angielski

Cena: 12.60 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Kazimierz Krzemień 

 s. 7-8

Foreword

Pełny tekst w języku angielskim (19 KB)

Maria Kamykowska, Ludwik Kaszowski, Kazimierz Krzemień 

 s. 9-26

River channel mapping instruction. Key to the river bed description

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (268 KB)

Ludwik Kaszowski, Kazimierz Krzemień 

 s. 27-40

Classification systems of mountain river channels

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (903 KB)

Kazimierz Krzemień 

 s. 41-56

Structure and dynamics of the high-mountain channel of river plima in The Ortler-Cevedale massif (south Tirol)

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (411 KB)

Wojciech Chełmicki, Kazimierz Krzemień 

 s. 57-68

Channel typology for the river Feshie in the Cairngorm Mts, Scotland

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (498 KB)

Marek Angiel 

 s. 69-107

Morphodynamic structure of a river channel in a late-glacial relief area (Case of the Łeba River, Pomorze Region in the North-Western Poland)

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (1.1 MB)

Ewa Smolska 

 s. 109-124

River channel structure in a late glaciation area. An example of the upper Szeszupa river (Suwałki Lakeland, northeastern Poland)

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (216 KB)

Roman S. Chalov 

 s. 125-140

Typology of river channel processes and the regional differentiation of river channels in Russia and neighbouring countries

Summary: The typology of river channel processes is based on an analysis of those processes, defined as a combination of phenomena inherent in the interaction of flows and river beds; erosion, transportation and accumulation. It is shown that the river channel process types correspond to the distinguished river channels of mountain, semi-mountain, and flatland type of rivers. The morphodynamic classification also includes the geomorphologic channel types (broad floodplain, incised, and adapted), types of large river channel forms, morphodynamic types of river channels themselves, the hierarchy of river channel forms and the types of relief, which shapes the corresponding classification blocks. Consideration is given to the peculiarities in the distribution of rivers with different types of river channel processes, and the geomorphologic and morphodynamic types of river channels in Russia and neighbouring countries. Connections are shown between these peculiarities and the free and restricted conditions of river channel deformation development, river channel-forming discharges, etc.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): channel typology, Russia.

Prace Geograficzne, 1999, z. 104, s. 125-140.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-911124-2-X

Pełny tekst w języku angielskim (389 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional