[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2000 roku

Studies in local and regional development

Studies in local and regional development

Domański B. (red.), 2000, Studies in local and regional development, Prace Geograficzne, z. 106.

Język publikacji: angielski

Cena: 12.60 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

David Turnock 

 s. 7-34

Globalisation: regional and rural development in Eastern Europe

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (300 KB)

Bolesław Domański 

 s. 35-54

The impact of spatial and social qualities on the reproduction of local economic success: the case of the path dependent development of Gliwice

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (969 KB)

Krzysztof Gwosdz 

 s. 55-72

The Image of Upper Silesia in Geography Textbooks 1921-1998

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (568 KB)

Mirosław Mika 

 s. 73-98

Tourism as a factor in the transformation the natural environment: research state

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (119 KB)

Lidia Luchter 

 s. 99-118

Development and conditions of entrepreneurship in the use of renewable sources of energy in Poland

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (997 KB)

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 119-140

Selected issues of housing, infrastructure and land use in the Raba River catchment basin

Wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego zlewni Raby

Zarys treści: W opracowaniu przedstawiono stan zagospodarowania przestrzennego zlewni Raby w połowie lat dziewięćdziesiątych. Uwzględniono przy tym wybrane dziedziny tego zagospodarowania, a mianowicie: poziom rozwoju zasobów mieszkaniowych, stan funkcjonowania infrastruktury technicznej oraz strukturę pozarolniczego użytkowania ziemi.

Słowa kluczowe: rzeka Raba, zasoby mieszkaniowe, infrastruktura techniczna, użytkowanie ziemi.

Prace Geograficzne, 2000, z. 106, s. 119-140.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Pełny tekst w języku angielskim (693 KB)

Robert Faracik 

 s. 141-150

Archaeological monuments as tourist destinations. The case of Cracow and its environs

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (412 KB)

Anna Warych-Juras, Arkadiusz Kołoś 

 s. 151-168

Selected issues of the spatial mobility of the population of Sandomierz and Tarnobrzeg

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (551 KB)

Sławomir Kuliś 

 s. 169-196

The development of Stalowa Wola: the case of spatial evolution of the Polish industrial town

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (556 KB)

Robert Guzik 

 s. 197-216

The spatial image of crime in the Cracow press

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (800 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-18

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional