[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 1995 roku

Tradycje współczesność i przyszłość pielgrzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej

Tradycje współczesność i przyszłość pielgrzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej

Jackowski A. (red.), 1995, Tradycje współczesność i przyszłość pielgrzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej, Peregrinus Cracoviensis, z.2.

Nakład wyczerpany.

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 s. 7-8

Od Redakcji

Pełny tekst w języku polskim (16 KB)

Augustyn Chadam OFM 

 s. 9-12

Gdy myślę Kalwaria

Pełny tekst w języku polskim (33 KB)

Ludwik Kaszowski 

 s. 13-15

Przemówienie na otwarcie sesji naukowej w Kalwarii Zebrzydowskiej dnia 24 kwietnia 1995 r.

Pełny tekst w języku polskim (30 KB)

Stanisław Szydełko OFM 

 s. 17-20

Sanktuarium Kalwaryjskie jako umiłowane Sanktuarium Ojca Świętego Jana Pawła II

Pełny tekst w języku polskim (41 KB)

Augustyn Chadam OFM 

 s. 21-25

Geneza Kalwarii Zebrzydowskiej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (43 KB)

Edmund Świerczek OFM 

 s. 27-37

Kalwaria jako polska Jerozolima

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (66 KB)

Anna Mitkowska 

 s. 39-57

Kalwaryjskie drogi pielgrzymkowe"ogrodami modlitwy" (na przykładzie "Dróżek" Kalwarii Zebrzydowskiej)

The Natural Beauty of the Pilgrims' Paths at Kalwaria Zebrzydowska

Summary: The Calvary foundations established throughout Europe from the 15th to 19th centuries for the purpose of religious worship were intended as symbolic spatial representations, within the local natural environments characteristic of Europe, of the Jerusalem scenes from the Life and Passion of Christ. Both in Poland and in the other European countries where they could be found, through their primary religious objective the Calvaries developed a special type of composition which may be regarded as belonging to the horticultural works of art. In the formal sense the Calvaries belong to the park type of garden; however they do not fully observe the rules pertaining to the official art of the landscape garden. From among the arboraceous garden forms, the Calvaries tended to show a preference for layouts following a specific formal pattern with a preponderance of drives and paths. This was in line with their overriding religious purpose as places for prayer. Their entire compositions would assume the form of looselyknit landscape parks in the 'great style', carrying an abundance of religious and symbolic meanings encoded in absolutely all the components of the composition: vegetation types, territorial forms, architecture, and small architecture. As complete entities, the Calvaries are 'zones of the sacred': gardens designed for prayer, natural churches which should be accorded full protection as places of Catholic worship.

Peregrinus Cracoviensis, 1995, z.2, s. 39-57.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Pełny tekst w języku polskim (89 KB)

Augustyn Ormanty 

 s. 59-64

Perspektywy rozwoju Kalwarii Zebrzydowskiej jako ośrodka pielgrzymkowego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (7 KB)

Antoni Jackowski 

 s. 65-75

Kalwaria Zebrzydowska w sieci ośrodków pielgrzymkowych w Polsce i w Europie

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (75 KB)

Izabela Sołjan 

 s. 77-91

Kalwaria Zebrzydowska na tle innych ośrodków pielgrzymkowych w Karpatach Polskich

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (96 KB)

Zachariasz S. Jabłoński OSPPE 

 s. 93-107

Więzi Kalwarii Zebrzydowskiej z Jasną Górą

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (88 KB)

Tadeusz Wrona 

 s. 109-111

Porozumienie miast i gmin - ośrodków kultu religijnego w Polsce

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (42 KB)

Stanisław Dziedzic 

 s. 113-123

Kalwaria Zebrzydowska i Kalwaria Pacławska - podobieństwa i różnice

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (84 KB)

Urszula Janicka-Krzywda 

 s. 125-141

Legendy o cudownych wizerunkach Matki Bożej na Polskim Podkarpaciu

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (77 KB)

Elżbieta Bilska 

 s. 143-162

Kalwaria Zebrzydowska jako wzór dla innych kalwarii na ziemiach polskich

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (117 KB)

Ludwik Kaszowski 

 s. 163-165

Zamknięcie Sesji Naukowej Konwersatorium Pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pełny tekst w języku polskim (34 KB)

Antoni Jackowski 

 s. 167-168

Sprawozdanie z Konwersatorium Pielgrzymkowego

Pełny tekst w języku polskim (21 KB)

 

 s. 169-170

O. Stanisław Szydełko (1935-1995)

Pełny tekst w języku polskim (26 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-18

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional