[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Effectiveness geographical space quality of life

Effectiveness geographical space quality of life

Paszkowski M. (red.), 2004, Effectiveness geographical space quality of life, Prace Geograficzne, z. 114.

Recenzje: Tadeusz Stryjakiewicz

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 13.65 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Michał Paszkowski, Lidia Luchter 

 s. 7-21

The Relationship Between Labour Productivity in Manufacturing and Energy Sectors and the GDP Per Capita in International Benchmarking

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (374 KB)

Maciej Huculak 

 s. 23-35

The Spatial Consequences of Globalisation in the European Brewing Industry

Przestrzenne konsekwencje globalizacji w przemyśle piwowarskim Europy

Summary: The author characterises spatial effects of an ongoing transformation of the European brewing industry identifying patterns and the spatial consequences visible at the scale of the continent. The rate of transformation in the industry is clearly related to the participation of global players in the process. As a result most of the processes specific for the functioning of the manufacturing industry in the global economy age can be easily shown

Słowa kluczowe (w języku angielskim): brewing industry, competition consolidation, globalisation, production concentration, transnational enterprises (TNEs)

Prace Geograficzne, 2004, z. 114, s. 23-35.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku angielskim (342 KB)

Bolesław Domański 

 s. 37-54

Local and Regional Embeddedness of Foreign Industrial Investors in Poland

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (92 KB)

Lidia Luchter 

 s. 55-69

Reducing Gas Pollution at Polish Public Power Utilities. The Development and Spatial Patterns.

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (644 KB)

Arkadiusz Kołoś 

 s. 71-84

The Urban Rail Transport as an Element of the Urban Quality of Life in Poland

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (745 KB)

Wojciech Jarczewski 

 s. 85-92

The Conditions for Gaining Self-Government by Local Communities Based on the Example of Newly Emerged Municipalities in Upper Silesia (Poland)

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (178 KB)

Agnieszka Sobala-Gwosdz 

 s. 93-106

The Change in the Rural Standard of Living During the Transformation Period in the Podkarpackie Province, Poland

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (654 KB)

Monika Płaziak 

 s. 107-116

The Spatial Distribution of Living Standards in the Małopolskie Province

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (320 KB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 117-130

Life Quality and Standard of Cracow Suburbs Inhabitants

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (476 KB)

Anna Winiarczyk-Raźniak 

 s. 131-140

The Urban Quality of Life Assessment Along the Section: Cracow City-Centre - Town of Skała

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (77 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional