[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Effectiveness geographical space quality of life

Effectiveness geographical space quality of life

Paszkowski M. (red.), 2004, Effectiveness geographical space quality of life, Prace Geograficzne, z. 114.

Recenzje: Tadeusz Stryjakiewicz

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 13.65 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Michał Paszkowski, Lidia Luchter 

 s. 7-21

The Relationship Between Labour Productivity in Manufacturing and Energy Sectors and the GDP Per Capita in International Benchmarking

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (374 KB)

Maciej Huculak 

 s. 23-35

The Spatial Consequences of Globalisation in the European Brewing Industry

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (342 KB)

Bolesław Domański 

 s. 37-54

Local and Regional Embeddedness of Foreign Industrial Investors in Poland

Lokalne i regionalne zakorzenienie zagranicznych inwestorów przemysłowych w Polsce

Summary: The author addresses the question of local and regional embeddedness of foreign industrial investors in Poland. It is analysed from the perspective of economic and social linkages developed by foreign-owned companies. Special emphasis is put on their supplier relationships as well as quantitative and qualitative impact on labour market. It is shown that the growing number of foreign investors becomes embedded in Polish regions and communities, at the same time making them integrated into global economy. The investors tend to enhance the capacity for sustained local and regional economic development, though the balance of positive and negative effects as well as the embeddedness of their activity differs markedly depending on industry, company strategy, type of investment and various place-specific characteristics

Słowa kluczowe (w języku angielskim): foreign investment, embeddedness, manufacturing, local communities, regional development

Prace Geograficzne, 2004, z. 114, s. 37-54.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku angielskim (92 KB)

Lidia Luchter 

 s. 55-69

Reducing Gas Pollution at Polish Public Power Utilities. The Development and Spatial Patterns.

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (644 KB)

Arkadiusz Kołoś 

 s. 71-84

The Urban Rail Transport as an Element of the Urban Quality of Life in Poland

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (745 KB)

Wojciech Jarczewski 

 s. 85-92

The Conditions for Gaining Self-Government by Local Communities Based on the Example of Newly Emerged Municipalities in Upper Silesia (Poland)

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (178 KB)

Agnieszka Sobala-Gwosdz 

 s. 93-106

The Change in the Rural Standard of Living During the Transformation Period in the Podkarpackie Province, Poland

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (654 KB)

Monika Płaziak 

 s. 107-116

The Spatial Distribution of Living Standards in the Małopolskie Province

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (320 KB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 117-130

Life Quality and Standard of Cracow Suburbs Inhabitants

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (476 KB)

Anna Winiarczyk-Raźniak 

 s. 131-140

The Urban Quality of Life Assessment Along the Section: Cracow City-Centre - Town of Skała

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (77 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-18

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional