[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Effectiveness geographical space quality of life

Effectiveness geographical space quality of life

Paszkowski M. (red.), 2004, Effectiveness geographical space quality of life, Prace Geograficzne, z. 114.

Recenzje: Tadeusz Stryjakiewicz

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 13.65 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Michał Paszkowski, Lidia Luchter 

 s. 7-21

The Relationship Between Labour Productivity in Manufacturing and Energy Sectors and the GDP Per Capita in International Benchmarking

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (374 KB)

Maciej Huculak 

 s. 23-35

The Spatial Consequences of Globalisation in the European Brewing Industry

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (342 KB)

Bolesław Domański 

 s. 37-54

Local and Regional Embeddedness of Foreign Industrial Investors in Poland

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (92 KB)

Lidia Luchter 

 s. 55-69

Reducing Gas Pollution at Polish Public Power Utilities. The Development and Spatial Patterns.

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (644 KB)

Arkadiusz Kołoś 

 s. 71-84

The Urban Rail Transport as an Element of the Urban Quality of Life in Poland

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (745 KB)

Wojciech Jarczewski 

 s. 85-92

The Conditions for Gaining Self-Government by Local Communities Based on the Example of Newly Emerged Municipalities in Upper Silesia (Poland)

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (178 KB)

Agnieszka Sobala-Gwosdz 

 s. 93-106

The Change in the Rural Standard of Living During the Transformation Period in the Podkarpackie Province, Poland

Zmiany poziomu życia w gminach wiejskich województwa podkarpackiego w okresie transformacji

Summary: The author uses the Z-scores method to investigate standards of living in rural gminas of the Podkarpackie Province during 1990-2000. Ten years into the Poland’s transformation period, the developmental gap separating rural and urban gminas is slightly smaller, but the existing differences between the lowest and highest standards of living remained. When combined with the increase in the standard of living in some dozen rural gminas it seems that the role of spatial differences tends to increase. The greatest improvement in the standard of living was recorded in suburban gminas of the region’s largest cities and along its main transport axis, the E-40 road. The agricultural gminas located in the Przemyskie Foothills and peripheral areas in the northeast of the province have remained the most backward

Słowa kluczowe (w języku angielskim): standard of living, southeastern Poland, rural development

Prace Geograficzne, 2004, z. 114, s. 93-106.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku angielskim (654 KB)

Monika Płaziak 

 s. 107-116

The Spatial Distribution of Living Standards in the Małopolskie Province

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (320 KB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 117-130

Life Quality and Standard of Cracow Suburbs Inhabitants

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (476 KB)

Anna Winiarczyk-Raźniak 

 s. 131-140

The Urban Quality of Life Assessment Along the Section: Cracow City-Centre - Town of Skała

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (77 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-10

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional