[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Turystyka na obszarach górskich Europy

Turystyka na obszarach górskich Europy

Kurek W., 2004, Turystyka na obszarach górskich Europy, IGiGP UJ, Kraków.

Język publikacji: polski

Cena: 15.75 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (7.04 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Wstęp  7

1. Charakterystyka obszarów górskich  11

2. Przemiany społeczno-ekonomiczne. Rozwój turystyki na obszarach górskich  19

  2.1. Ewolucja funkcji ....19

  2.2. Rozwój turystyki na przykładzie Alp ....23

3. Turystyka współczesna  31

4. Główne formy turystyki  53

  4.1. Turystyka piesza ....53

  4.2. Narciarstwo ....66

  4.3. Turystyka jaskiniowa ....86

  4.4. Turystyka przyrodnicza ....96

5. Obszary wiejskie  99

6. Parki narodowe  119

7. Uzdrowiska  145

8. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze  161

9. Ekonomiczne i demograficzne skutki rozwoju turystyki  171

10. Koncepcje harmonijnego rozwoju turystyki  175

  10.1. Ekoturystyka ....183

  10.2. Turystyka zrównoważona ....185

Zakończenie  185

Literatura  187

Spis rycin  207

Spis tabel  209

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego  211

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional