[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2005 roku

Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002)

Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002)

Twardosz R., 2005, Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002), IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: Prof. dr hab. Elżbieta Kupczyk, Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

ISBN 83-88424-50-5

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (4.02 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

1.  Wstęp ....11

1.1.  Wprowadzenie ....11

1.2.  Cel i zakres pracy ....12

1.3.  Przegląd literatury ....16

2.  Materiał badawczy ....23

2.1.  Tworzenie bazy danych ....23

2.2.  Jednorodność danych opadowych ....25

3.  Metodyka badań związków występowania opadów z warunkami meteorologicznymi ....29

3.1.  Wybór klasyfikacji typów cyrkulacji atmosferycznej ....29

3.2.  Częstość typów cyrkulacji w południowej Polsce ....30

3.3.  Częstość rodzajów mas powietrznych i frontów atmosferycznych w południowej Polsce ....34

3.4.  Występowanie opadów w Krakowie w powiązaniu z warunkami meteorologicznymi w południowej Polsce ....38

4.  Miary statystyczne charakterystyk opadów godzinnych ....45

4.1.  Właściwości szeregów zmiennych opadowych ....45

4.2.  Statystyki liczby godzin z opadem ....47

4.3.  Statystyki sum i natężenia opadów ....48

5.  Przebieg dobowy opadów w porach roku ....57

5.1.  Metody analizy cyklu dobowego ....57

5.2.  Charakterystyka cyklu dobowego opadów ....58

5.3.  Związek cyklu dobowego z rodzajem opadów ....63

5.4.  Związek cyklu dobowego z typem genetycznym opadów ....67

5.5.  Zmienność wieloletnia cyklu dobowego opadów letnich ....80

6.  Uwarunkowania cyrkulacyjne przebiegu dobowego opadów w półroczu ciepłym ....87

6.1.  Częstość opadów ....89

6.2.  Sumy opadów ....96

6.3.  Natężenie opadów ....100

6.4.  Charakterystyki opadów i ich wzajemne związki w przebiegu dobowym ....103

7.  Modele probabilistyczne opadów maksymalnych ....107

7.1.  Maksymalne godzinne sumy opadów ....107

7.1.1.  Dane wejściowe do modelu ....108

7.1.2.  Wybór rozkładu prawdopodobieństwa i estymacja parametrów ....110

7.1.3.  Maksymalne sumy opadów o zadanym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia ....117

7.1.4.  Przedziały ufności kwantyli ....130

7.1.5.  Zależność parametrów rozkładu maksymalnych opadów od czasu trwania ....132

7.1.6.  Rozkład maksymalnych 24-godzinnych sum opadów w Krakowie na tle opadów na innych stacjach w południowej Polsce ....135

7.2.  Maksymalne natężenie opadów ....141

7.2.1.  Wybór ciągów (epizodów) opadowych ....141

7.2.2.  Maksymalne natężenie opadów o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia ....142

8.  Podsumowanie i wnioski ....147

  Literatura ....153

  Summary ....159

  Spis rycin ....167

  Spis tabel ....173

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional