[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2003 roku

Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii

Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii

Jackowski A. (red.), 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków.

ISBN 83-233-1717-8

Język publikacji: polski

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional