[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Publikacje

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2005 roku

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE: wykorzystanie mowych mediów w edukacji

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE: wykorzystanie mowych mediów w edukacji

Bokwa A., Walczak M. (red.), 2005, Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE: wykorzystanie mowych mediów w edukacji, Wyd. UJ, Kraków.

ISBN 83-233-1956-1

Język publikacji: polski

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-08

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional