[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Publikacje

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 1996 roku

Karpaty polskie. Przyroda, człowiek, działalność.

Karpaty polskie. Przyroda, człowiek, działalność.

Warszyńska J. (red.), 1996, Karpaty polskie. Przyroda, człowiek, działalność., Wyd. UJ, Kraków.

ISBN 83-233-0852-7

Język publikacji: polski

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-08

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional