[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Publikacje

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 2001 roku

Typy wydm śródlądowych w świetle badań struktury i tekstury ich osadów (na przykładzie dorzecza górnej Wisły)

Typy wydm śródlądowych w świetle badań struktury i tekstury ich osadów (na przykładzie dorzecza górnej Wisły)

Izmaiłow B., 2001, Typy wydm śródlądowych w świetle badań struktury i tekstury ich osadów (na przykładzie dorzecza górnej Wisły), Wyd. UJ, Kraków.

ISBN 83-233-1471-3

Język publikacji: polski

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-08

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional