[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2007 roku

Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne

Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne

Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, 2007, t. 2, IGiGP UJ, Kraków.

Nakład wyczerpany.

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 

Strona tytułowa, spis treści

Pełny tekst w języku polskim (88 KB)

Tomasz Barczak 

 s. 11-19

Rozwój agroturystyki w Polsce w latach 2001-2004 - wybrane zagadnienia

Pełny tekst w języku polskim (114 KB)

Barbara Bielak 

 s. 21-28

Turystyka w otoczeniu zespołu zbiorników Solina-Myczkowce

Pełny tekst w języku polskim (153 KB)

Anna Dłużewska 

 s. 29-36

Społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Pełny tekst w języku polskim (89 KB)

Katarzyna Duda-Gromada 

 s. 37-41

Motywacje turystyczno-rekreacyjne osób wypoczywających nad Zbiornikiem Solińskim

Pełny tekst w języku polskim (130 KB)

Krystyna Dwucet, Maria Pukowska-Mitka 

 s. 43-53

Dziedzictwo przemysłowe Górnego Śląska jako element atrakcyjności turystycznej regionu

Pełny tekst w języku polskim (114 KB)

Robert Faracik 

 s. 55-62

Międzynarodowy ruch turystyczny w Republice Czeskiej - wybrane zagadnienia

Pełny tekst w języku polskim (254 KB)

Mariusz Gotfryd 

 s. 63-67

Indiańska Wioska w Szczyrzycu oraz Osada Łużycka w Woli Radziszowskiej jako innowacyjne atrakcje turystyczne województwa małopolskiego

Pełny tekst w języku polskim (175 KB)

Izabela Kawecka 

 s. 69-75

Turystyka w Narodowym Obszarze Rekreacyjnym Golden Gate (USA)

Pełny tekst w języku polskim (133 KB)

Renata Krukowska 

 s. 77-84

Użytkowanie turystyczne jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Pełny tekst w języku polskim (93 KB)

Kinga Krzesiwo 

 s. 85-97

Turystyka narciarska w Beskidzie Śląskim - stan obecny i problemy rozwoju

Pełny tekst w języku polskim (153 KB)

Sylwia Kulczyk 

 s. 99-108

Problem regionalizacji dla potrzeb turystyki na przykładzie Mazowsza

Pełny tekst w języku polskim (272 KB)

Jan Kurek 

 s. 109-116

Europejskie "sanktuaria pogranicza" - przykład Syrakuz i Turzy Śląskiej

Pełny tekst w języku polskim (99 KB)

Marzena Lamparska-Wieland 

 s. 117-124

Turystyka na terenach postindustrialnych Górnego Śląska i Zagłębia Ruhry

Pełny tekst w języku polskim (98 KB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 125-136

Walory turystyczne i formy turystyki w archipelagu Svalbard (Norwegia)

Pełny tekst w języku polskim (656 KB)

Tomasz Madej 

 s. 137-144

Kultura ludowa jako produkt turystyczny na Kurpiach

Pełny tekst w języku polskim (101 KB)

Arkadiusz Malkowski 

 s. 145-155

Uwarunkowania rozwoju turystyki w strefie przygranicznej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Pełny tekst w języku polskim (114 KB)

Dorota Matuszewska 

 s. 157-167

Uwarunkowania, stan i perspektywy użytkowania turystycznego Wielkopolskiego Parku Narodowego w opiniach mieszkańców Puszczykowa

Pełny tekst w języku polskim (349 KB)

Krzysztof Miraj 

 s. 169-178

Agroturystyka w gminie Jabłonka na Orawie

Pełny tekst w języku polskim (217 KB)

Anna Paprzycka 

 s. 179-187

Turystyczne trasy krajobrazowe w koncepcjach planistycznych lat trzydziestych XX w.

Pełny tekst w języku polskim (292 KB)

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Robert Skrzypczak 

 s. 189-196

Typologia gmin Beskidów Zachodnich dla potrzeb turystyki zrównoważonej

Pełny tekst w języku polskim (327 KB)

Katarzyna Piotrowicz 

 s. 197-204

Turystyka górska w aspekcie zagrożenia lawinowego

Pełny tekst w języku polskim (129 KB)

Katarzyna Piraszewska 

 s. 205-211

Rola turystyki w gospodarce wysp tropikalnych na wybranych przykładach

Pełny tekst w języku polskim (182 KB)

Tomasz Pisarek 

 s. 213-223

Analiza atrakcyjności turystycznej i jej determinant w aspekcie przestrzennym na przykładzie województwa podkarpackiego

Pełny tekst w języku polskim (175 KB)

Elżbieta Pitrus 

 s. 225-229

Prawodawstwo unijne regulujące funkcjonowanie uzdrowisk w Europie

Pełny tekst w języku polskim (77 KB)

Aneta Ptaszek 

 s. 231-239

Geoturystyczne atrakcje Pogórza Spisko-Gubałowskiego - uwarunkowania geologiczne i możliwości zagospodarowania

Pełny tekst w języku polskim (382 KB)

Andrzej Skrzypczak, Iwona Witkowska 

 s. 241-247

Analiza potencjału rekreacyjnego małych zbiorników wodnych na przykładzie jezior w gminie Baruchowo

Pełny tekst w języku polskim (86 KB)

Wiesław Sroczyński 

 s. 249-254

Waloryzacja brzegów karpackich jezior zaporowych w aspekcie użytkowania turystyczno-rekreacyjnego

Pełny tekst w języku polskim (79 KB)

Krzysztof Szpara 

 s. 255-265

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Bieszczadach Wysokich

Pełny tekst w języku polskim (165 KB)

Andrzej Tucki 

 s. 267-279

Regionalne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego

Pełny tekst w języku polskim (236 KB)

Małgorzata Wyrzykowska 

 s. 281-290

Turystyczne aspekty rewitalizacji obiektów architektury rezydencjonalnej na Dolnym Śląsku (na wybranych przykładach)

Pełny tekst w języku polskim (472 KB)

Alina Zajadacz 

 s. 291-301

Przestrzenne aspekty czasu wolnego osób z uszkodzonym słuchem

Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Bernadetta Zawilińska 

 s. 303-+311

Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach

Pełny tekst w języku polskim (222 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional