[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Recenzje: dr hab. Krzysztof Fortuniak, dr hab. Marek Nowosad

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 22.05 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Anita Bokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst w języku polskim (25 KB)

Krzysztof Fortuniak 

 s. 9-22

Funkcja śladu i obszar źródłowy strumieni turbulencyjnych - podstawy teoretyczne i porównanie wybranych algorytmów na przykładzie Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (6.4 MB)

Zbigniew Caputa, Mieczysław Leśniok 

 s. 23-38

Struktura bilansu promieniowania na obszarach miejskich i wiejskich - system pomiarowy i wybrane wyniki pomiarów na wyżynie śląsko-krakowskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.6 MB)

Dorota Matuszko, Jakub Soroka 

 s. 39-48

Spostrzeżenia dotyczące wpływu zachmurzenia na maksymalne wartości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Mateusz Dobek, Leszek Gawrysiak 

 s. 49-53

Rozkład przestrzenny nasłonecznienia w Lublinie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (600 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 55-62

Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (108 KB)

Marcin Rzepa, Bartosz Gromek 

 s. 63-70

Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.8 MB)

Monika Hajto 

 s. 71-79

Badanie czasowo-przestrzennej struktury warunków termicznych terenów miejskich i pozamiejskich na podstawie danych satelitarnych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.1 MB)

Jakub Walawender 

 s. 81-98

Wykorzystanie danych satelitarnych landsat i technik gis w badaniach warunków termicznych miasta (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.0 MB)

Anna Nowak 

 s. 99-110

Analiza miejskiej wyspy ciepła na obszarze Poznania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.8 MB)

Anita Bokwa 

 s. 111-132

Miejska wyspa ciepła na tle naturalnego zróżnicowania termicznego obszaru położonego we wklęsłej formie terenu (na przykładzie Krakowa)

Urban heat island versus the natural air temperature diversity in an area located in a concave landform (using an example of Kraków)

Zarys treści: Analiza codziennych wartości temperatury minimalnej i temperatury z godz. 00 UTC z lat 1991-1995 ze stacji Kraków-Ogród Botaniczny, Kraków-Balice, Garlica Murowana, Miechów, Igołomia, Libertów i Gaik-Brzezowa pozwoliła stwierdzić, że na północnym skłonie Pogórza Wielickiego (graniczącym z południową częścią miasta) w ciągu całego roku dominują nocą sytuacje inwersyjne (50,7-66,5% nocy w roku, w zależności od porównywanej pary stacji), o większym natężeniu w półroczu ciepłym niż chłodnym, zaś na południowym skłonie Wyżyny Krakowskiej (graniczącym z północną częścią miasta) - normalne uwarstwienie termiczne powietrza (49,6-74,6%). Inwersje temperatury między doliną a stacjami pogórskimi występują najczęściej latem, zaś między doliną a stacjami wyżynnymi zimą lub wiosną. Pomiary ze stacji naziemnych, usytuowanych na różnych wysokościach nad dnem doliny, dają tylko przybliżony obraz zróżnicowania temperatury powietrza w profilu pionowym. Mając na uwadze te zastrzeżenia, można jednak stwierdzić, że przez 25% nocy w roku w okolicy Krakowa występuje inwersja dolna o głębokości około 100 m, przez 28% inwersje temperatury o głębokości do 70 m, przez około 14% nocy w roku występuje zjawisko ciepłej strefy na stoku na skłonie Wyżyny, a przez 33% normalne uwarstwienie termiczne. Największa średnia intensywność m.w.c. (1,4°C) związana była z inwersją o głębokości do 70 m. Dla miast położonych we wklęsłych formach terenu intensywność m.w.c. powinno się wyznaczać osobno dla poszczególnych jego części usytuowanych na różnej wysokości względnej.

Słowa kluczowe: miejska wyspa ciepła, inwersja temperatury, rzeźba terenu, Kraków, dolina Wisły

Słowa kluczowe (w języku angielskim): urban heat island, air temperature inversion, terrain relief, Kraków, Vistula river valley

Prace Geograficzne, 2009, z. 122, s. 111-132.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku polskim (2.6 MB)

Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Kozak, Hayk Hovhannisyan, Włodzimierz Pawlak 

 s. 133-146

Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (10.0 MB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional