[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Kołoś A., Trzepacz P. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 124.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Arkadiusz Kołoś, Piotr Trzepacz  

 s. 11-28

Transport a metropolitalność - przykład Berlina

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Grzegorz Micek 

 s. 29-43

Oddziaływanie firm transportu pasażerskiego na rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 45-58

transport w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w opinii przedstawicieli samorządu lokalnego

The transportation of Krakow Metropolitan Area in local authorities opinion

Summary: Transportation plays a crucial role both as one of the basic human need and an impetuous of region's economic development. There are two main visions of transportation in metropolitan areas. First, transportation is regarded as a factor which intensifies economic potential of these areas and second, as a factor which integrates a city with different parts of the whole metropolitan region. The main goal of this research is to identify the attitudes of local governments' representatives to transportation issues, and to determine the role of Krakow Metropolitan Area (KMA) in solving transportation problems. Number of interviews was taken into account in this study, all of them conducted in 26 municipalities, which stands for 52% of the total administrative units included into KMA. A set of municipalities under investigation was selected according to four criteria, which were selected based on socio-economic hallmarks of these municipalities. After analysis of the interviews, it was found that the main determinants of different approaches to transportation issues were: the importance of transportation connections and the spatial scale of transportation. Unequal viewpoints of the local governments' representatives and their opinions about the transportation in KMA were all connected with different visions of this issue. Three attitudes could be distinguished. Two of them were based on the general necessity to meet local inhabitants' needs. Third one additionally accented the overall development of the whole metropolitan area. Importantly, irrespective of the spatial scale which transportation is perceived, it was always mentioned as one of the primary factors contributing to the socio-economic development. Opinions of the local representatives did not pattern spatially because of a lack of correlation between municipalities qualified to the different types (which were established according to the perceptions of spatial scale of transportation) and municipalities' socio-economic features. It was also found that the role of Krakow Metropolitan Area in transportation issues is regarded as important and pertinent, however a large disparity between the representative's attitudes was also observed. Consequently, some opposite beliefs and different opinions were noticed, especially those concerning investment priorities and ways of funding transportation development. These disparities can attest to the fact that existing problems can be solved through law concerning metropolitan areas incorporated in proper legislations. Such legal establishments would foster general development of Krakow Metropolitan Area.

Słowa kluczowe: transport, obszar metropolitalny, samorząd lokalny

Słowa kluczowe (w języku angielskim): transportation, metropolitan area, local government

Prace Geograficzne, 2010, z. 124, s. 45-58.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku polskim (666 KB)

Tomasz Chaberko 

 

Potencjał kolei jako miejskiego i podmiejskiego środka transportu w wybranych aglomeracjach Europy Środkowo-Wschodniej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (530 KB)

Nina Grad 

 s. 73-84

Modernizacja dworców kolejowych w perspektywie EURO 2012

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (861 KB)

Jakub Taczanowski 

 s. 85-99

Konkurencyjność regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie wybranych tras w województwie małopolskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Szymon Komusiński 

 s. 101-110

Zanikanie sieci kolejowej na obszarach Polski wschodniej - przypadek województwa lubelskiego (2000-2010)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (358 KB)

Magdalena Dej 

 s. 111-130

Transport publiczny w wiejskich obszarach peryferyjnych Polski i jego dostosowanie do potrzeb lokalnych rynków pracy

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.6 MB)

Paweł Kretowicz 

 s. 131-146

Komunikacja lokalna w obszarach peryferyjnych województwa małopolskiego w dobie przemian rynku przewozów autobusowych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (367 KB)

Piotr Trzepacz 

 s. 147-161

Międzynarodowa komunikacja autobusowa w Polsce - uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.5 MB)

Urszula Grzyb 

 s. 163-173

Transfer technologii w polityce transportowej UE

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (132 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-10

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional