[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Kołoś A., Trzepacz P. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 124.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Arkadiusz Kołoś, Piotr Trzepacz  

 s. 11-28

Transport a metropolitalność - przykład Berlina

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Grzegorz Micek 

 s. 29-43

Oddziaływanie firm transportu pasażerskiego na rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 45-58

transport w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w opinii przedstawicieli samorządu lokalnego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (666 KB)

Tomasz Chaberko 

 

Potencjał kolei jako miejskiego i podmiejskiego środka transportu w wybranych aglomeracjach Europy Środkowo-Wschodniej

Potential of urban and suburban railroad transportation in selected Central and Eastern European cities

Zarys treści: Celem opracowania jest analiza możliwości wykorzystania kolei w wewnątrzmiejskich i aglomeracyjnych przewozach pasażerskich. Dokonano jej na przykładzie pięciu miast Europy Środkowo-Wschodniej, leżących w trzech krajach o różnych kierunkach rozwoju kolei (Polska, Republika Czeska, Łotwa). Potencjał kolei oceniono i porównano przede wszystkim w świetle aktualnej oferty przewozowej oraz wybranych rozwiązań organizacyjnych, takich jak przestrzenna oraz taryfowa integracja kolei z pozostałymi systemami transportowymi. Uwzględniono również rozmieszczenie istniejących stacji i przystanków osobowych oraz główne funkcje obsługiwanych przez nie obszarów. The principal aim of the study was to analyze opportunities associated with passenger railroads in intra-urban and metropolitan areas. Five Central and Eastern European cities were selected for analysis. The cities are located in three countries characterized by significantly different degrees of railroad development: Poland, the Czech Republic, and Latvia. The five cities selected were: Kraków and Wrocław, the second and fourth largest cities in Poland; Brno and Ostrava, the second and third largest cities in the Czech Republic; and Riga, the largest city as well as the capital of Latvia. The potential of passenger railroad transportation was evaluated for each city. Comparisons of carrier offerings and selected organizational solutions were performed. This includes geographic integration and ticket validation for multiple modes of transportation between different transportation systems. It was observed that cities in the Czech Republic tend to benefit the most from the aforesaid solutions. In addition, the locations of existing train stations and stops as well as the main functions of areas served were taken into consideration. One city distinguished by convenient locations of train stops is Riga. Special attention was paid to recent investments and upgrades made to each railroad network of interest. These included new stops, additional intra-urban rail links, and reactivated rail routes in cities. Examples of this include Kraków and Wrocław.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport miejski, integracja systemów transportowych

Słowa kluczowe (w języku angielskim): railroad transportation, urban transportation, integration of transportation systems

Prace Geograficzne, 2010, z. 124.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku polskim (530 KB)

Nina Grad 

 s. 73-84

Modernizacja dworców kolejowych w perspektywie EURO 2012

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (861 KB)

Jakub Taczanowski 

 s. 85-99

Konkurencyjność regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie wybranych tras w województwie małopolskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Szymon Komusiński 

 s. 101-110

Zanikanie sieci kolejowej na obszarach Polski wschodniej - przypadek województwa lubelskiego (2000-2010)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (358 KB)

Magdalena Dej 

 s. 111-130

Transport publiczny w wiejskich obszarach peryferyjnych Polski i jego dostosowanie do potrzeb lokalnych rynków pracy

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.6 MB)

Paweł Kretowicz 

 s. 131-146

Komunikacja lokalna w obszarach peryferyjnych województwa małopolskiego w dobie przemian rynku przewozów autobusowych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (367 KB)

Piotr Trzepacz 

 s. 147-161

Międzynarodowa komunikacja autobusowa w Polsce - uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.5 MB)

Urszula Grzyb 

 s. 163-173

Transfer technologii w polityce transportowej UE

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (132 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional