[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Kołoś A., Trzepacz P. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 124.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Arkadiusz Kołoś, Piotr Trzepacz  

 s. 11-28

Transport a metropolitalność - przykład Berlina

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Grzegorz Micek 

 s. 29-43

Oddziaływanie firm transportu pasażerskiego na rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 45-58

transport w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w opinii przedstawicieli samorządu lokalnego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (666 KB)

Tomasz Chaberko 

 

Potencjał kolei jako miejskiego i podmiejskiego środka transportu w wybranych aglomeracjach Europy Środkowo-Wschodniej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (530 KB)

Nina Grad 

 s. 73-84

Modernizacja dworców kolejowych w perspektywie EURO 2012

Railway station modernization for the EURO 2012 football championships

Summary: The rather poor condition of Polish railways is a fact, which is not only known to the majority of the Polish population but has also been discussed by numerous researchers (Juchnicka 2005, Dreszer 2008, Komusiński 2010). Yet, not everyone is aware of the whole range of investment activities being undertaken by Polish State Railways (Polish acronym: PKP) in order to improve the Polish railway system. The main purpose of this paper is to present a number of railway station modernization projects being financed by a variety of sources. A major project called "The improvement of railway infrastructure conditions in Poland" deserves special attention. It is funded by a so-called Structural Pre-EU-Entry Policy Instrument, the European Regional Development Fund, the Transportation Sector Operational Program, as well as numerous other programs related to Poland's preparations for the 2012 European Football Championships. The railway station modernization project can be divided into three groups, all of which depend on different sources of financing: - stations that are supposed to be modernized using European Union funds (Infrastructure and the Environment Operational Program - Polish acronym - POIiŚ): Kraków Główny (Photo 1), Wrocław Główny (Photo 2), and Gdynia Główna; - stations that are supposed to be modernized using state funds (Table 1)- stations that are supposed to be modernized in concert with an external investor: Poznań Główny (Photo 3), Katowice (Photo 4), Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, and Warszawa Centralna (Photo 5).It is believed that the above listed programs will result in a distinctive metamorphosis of railway stations in Poland, both from a technical and a functional point of view. It is also hoped that society's view of PKP infrastructure will change for the better as well. In light of the years of negligence of railway infrastructure in Poland, it will take a long-term effort and very specific modernization programs to help PKP bring about desirable results in this realm.

Słowa kluczowe: dworce kolejowe, fundusze unijne, programy unijne

Słowa kluczowe (w języku angielskim): railway stations, EU funds, EU programms

Prace Geograficzne, 2010, z. 124, s. 73-84.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku polskim (861 KB)

Jakub Taczanowski 

 s. 85-99

Konkurencyjność regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie wybranych tras w województwie małopolskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Szymon Komusiński 

 s. 101-110

Zanikanie sieci kolejowej na obszarach Polski wschodniej - przypadek województwa lubelskiego (2000-2010)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (358 KB)

Magdalena Dej 

 s. 111-130

Transport publiczny w wiejskich obszarach peryferyjnych Polski i jego dostosowanie do potrzeb lokalnych rynków pracy

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.6 MB)

Paweł Kretowicz 

 s. 131-146

Komunikacja lokalna w obszarach peryferyjnych województwa małopolskiego w dobie przemian rynku przewozów autobusowych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (367 KB)

Piotr Trzepacz 

 s. 147-161

Międzynarodowa komunikacja autobusowa w Polsce - uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.5 MB)

Urszula Grzyb 

 s. 163-173

Transfer technologii w polityce transportowej UE

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (132 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-10

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional