[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Kołoś A., Trzepacz P. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 124.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Arkadiusz Kołoś, Piotr Trzepacz  

 s. 11-28

Transport a metropolitalność - przykład Berlina

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Grzegorz Micek 

 s. 29-43

Oddziaływanie firm transportu pasażerskiego na rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 45-58

transport w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w opinii przedstawicieli samorządu lokalnego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (666 KB)

Tomasz Chaberko 

 

Potencjał kolei jako miejskiego i podmiejskiego środka transportu w wybranych aglomeracjach Europy Środkowo-Wschodniej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (530 KB)

Nina Grad 

 s. 73-84

Modernizacja dworców kolejowych w perspektywie EURO 2012

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (861 KB)

Jakub Taczanowski 

 s. 85-99

Konkurencyjność regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie wybranych tras w województwie małopolskim

Competitiveness of the regional passenger railway service on the example of selected lines

Summary: The purpose of the paper is to answer the question, how big is the competitiveness of the regional railway transport in the Małopolskie province in relation to the alternative bus and minibus transport. To answer it the author has divided all lines in the region into six types: main lines, former main lines, metropolitan lines, local lines with at least 9-10 pairs of trains a day, local lines with 5-6 pairs of trains a day and lines were there is hardly any service (1-2 pairs of trains). Five lines representing types 1-5 (type 6 was excluded) which connect towns and villages of different role in the settlement structure of the region have been selected for the research: Kraków-Bochnia, Olkusz-Wolbrom, Kraków-Wieliczka, Wadowice-Inwałd and Kraków-Zakopane which actually consists of three types of lines but the longest section has been classified as type 5 (figure 1). On each line the author compared frequency, journey time, fare and distance from the station/stop to the town centre in the regional railway and alternative bus transport (table 1). On all lines the competitiveness of the railways is low, above all because of small frequency. The difference between the number of trains and buses is significant, especially on the metropolitan line Kraków-Wieliczka and between Kraków and the most popular Polish mountain resort Zakopane (Sieciowy rozkład jazdy pociągów 13.XII.2009-11.XII.2010, www.pkp.pl). The Zakopane line is a specific case because it is 147 long whereas the road has got the length of only 106 km. In fact it consist of several different sections build between 1856 and 1899 (Jeleń, Krupski, 1999 and Terczyński, 1994). However, it is not the only example of a railway line connecting the capital of the province with an important touristic resort in the Carpathian Mountains which is much longer than the road. A similar problems applies to the railway connection between Kraków and north-western part of the province (the Olkusz county). The ticket price on the lines which have been compared with bus transport are quite often competitive because of special promotions of the Przewozy Regionalne railway company and on Kraków-Wieliczka and Kraków-Bochnia lines due to special metropolitan fares. However, these offers have been introduced about twenty years to late. The railway journey time is also quite attractive even if most of lines in the region is not in a very good state. By contrast the distances from the station to the town centre are often significantly bigger than from bus stops. In conclusion the competitiveness of the regional railway transport in the Małopolskie province is quite low and should be seen in the context of big neglect of Polish railways, especially over the lat twenty years. One of possible ways of making this competitiveness bigger would certainly be the introduction of regional transport authorities with one ticket for all means of public transport to follow the example of Austria or Germany.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, komunikacja autobusowa, przewoźnicy mikrobusowi, konkurencyjność w transporcie, województwo małopolskie

Słowa kluczowe (w języku angielskim): rail transportation, bus communication, microbus carriers, competitiveness in transportation, małopolskie voivodeship

Prace Geograficzne, 2010, z. 124, s. 85-99.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Szymon Komusiński 

 s. 101-110

Zanikanie sieci kolejowej na obszarach Polski wschodniej - przypadek województwa lubelskiego (2000-2010)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (358 KB)

Magdalena Dej 

 s. 111-130

Transport publiczny w wiejskich obszarach peryferyjnych Polski i jego dostosowanie do potrzeb lokalnych rynków pracy

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.6 MB)

Paweł Kretowicz 

 s. 131-146

Komunikacja lokalna w obszarach peryferyjnych województwa małopolskiego w dobie przemian rynku przewozów autobusowych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (367 KB)

Piotr Trzepacz 

 s. 147-161

Międzynarodowa komunikacja autobusowa w Polsce - uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.5 MB)

Urszula Grzyb 

 s. 163-173

Transfer technologii w polityce transportowej UE

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (132 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional