[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Kołoś A., Trzepacz P. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 124.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Arkadiusz Kołoś, Piotr Trzepacz  

 s. 11-28

Transport a metropolitalność - przykład Berlina

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Grzegorz Micek 

 s. 29-43

Oddziaływanie firm transportu pasażerskiego na rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 45-58

transport w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w opinii przedstawicieli samorządu lokalnego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (666 KB)

Tomasz Chaberko 

 

Potencjał kolei jako miejskiego i podmiejskiego środka transportu w wybranych aglomeracjach Europy Środkowo-Wschodniej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (530 KB)

Nina Grad 

 s. 73-84

Modernizacja dworców kolejowych w perspektywie EURO 2012

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (861 KB)

Jakub Taczanowski 

 s. 85-99

Konkurencyjność regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie wybranych tras w województwie małopolskim

Competitiveness of the regional passenger railway service on the example of selected lines

Zarys treści: Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaka jest konkurencyjność regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego w stosunku do alternatywnych środków komunikacji publicznej na terenie województwa małopolskiego w zależności od znaczenia trasy i rangi połączonych nim ośrodków. Do jego realizacji konieczna jest próba dokonania typologii linii kolejowych z uwzględnieniem ich miejsca w systemie transportowym, a po części także osadniczym regionu. Z każdego (z wyjątkiem jednego) typu wybrano po jednym odcinku, dla którego porównano ofertę przewozową w zakresie czasów przejazdu, częstotliwości kursowania i ceny biletu, a także lokalizacji stacji, względnie przystanków kolejowych w stosunku do konkurencyjnych środków publicznego transportu samochodowego. Generalnie pozycja regionalnego transportu kolejowego względem komunikacji autobusowej i mikrobusowej jest praktycznie wszędzie słaba, szczególnie w wyniku niewielkiej liczbę kursów, a dość często także niezbyt dogodną lokalizację stacji. Najmocniejsza strona kolei to natomiast prędkość (zasadniczo jednak niezadowalająca), a często także cena przejazdu, związana z intensyfikującymi się w ostatnim czasie działaniami promocyjnymi.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, komunikacja autobusowa, przewoźnicy mikrobusowi, konkurencyjność w transporcie, województwo małopolskie

Słowa kluczowe (w języku angielskim): rail transportation, bus communication, microbus carriers, competitiveness in transportation, małopolskie voivodeship

Prace Geograficzne, 2010, z. 124, s. 85-99.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Szymon Komusiński 

 s. 101-110

Zanikanie sieci kolejowej na obszarach Polski wschodniej - przypadek województwa lubelskiego (2000-2010)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (358 KB)

Magdalena Dej 

 s. 111-130

Transport publiczny w wiejskich obszarach peryferyjnych Polski i jego dostosowanie do potrzeb lokalnych rynków pracy

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.6 MB)

Paweł Kretowicz 

 s. 131-146

Komunikacja lokalna w obszarach peryferyjnych województwa małopolskiego w dobie przemian rynku przewozów autobusowych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (367 KB)

Piotr Trzepacz 

 s. 147-161

Międzynarodowa komunikacja autobusowa w Polsce - uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.5 MB)

Urszula Grzyb 

 s. 163-173

Transfer technologii w polityce transportowej UE

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (132 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional