[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Kołoś A., Trzepacz P. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 124.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Arkadiusz Kołoś, Piotr Trzepacz  

 s. 11-28

Transport a metropolitalność - przykład Berlina

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Grzegorz Micek 

 s. 29-43

Oddziaływanie firm transportu pasażerskiego na rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 45-58

transport w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w opinii przedstawicieli samorządu lokalnego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (666 KB)

Tomasz Chaberko 

 

Potencjał kolei jako miejskiego i podmiejskiego środka transportu w wybranych aglomeracjach Europy Środkowo-Wschodniej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (530 KB)

Nina Grad 

 s. 73-84

Modernizacja dworców kolejowych w perspektywie EURO 2012

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (861 KB)

Jakub Taczanowski 

 s. 85-99

Konkurencyjność regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie wybranych tras w województwie małopolskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Szymon Komusiński 

 s. 101-110

Zanikanie sieci kolejowej na obszarach Polski wschodniej - przypadek województwa lubelskiego (2000-2010)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (358 KB)

Magdalena Dej 

 s. 111-130

Transport publiczny w wiejskich obszarach peryferyjnych Polski i jego dostosowanie do potrzeb lokalnych rynków pracy

Public transport in the rural peripheral areas of Poland and its adjustment to the needs of the local employment

Summary: The article is focused on the analysis of the degree to which the public transport meets the needs of the employees of big companies which are located in the rural peripheral areas. The detailed objectives of the article, there are additionally considered: defining the meaning of big companies for the local/district employment markets, presenting the extent of the phenomena of commuting to work in the analyzed communes as well as pointing on the desirable directions of development in order to adjust the public transport so they meet the needs of the commuters. The analysis has been created on the basis of the researches carried out on location in five chosen towns and in the place of residence of big companies (Table 1). Moreover, there has been employed the information concerning the timetables of the transport companies operating in the given areas. In each of the analyzed cases, the range of the social influence of the company exceeds the area of a commune. It is connected with the necessity of commuting to work located in the neighboring areas. The location of a big workplace in the peripheral area challenges the public transport. There should be taken into consideration that the demand for the transport services will be in such a case higher than in the relative areas where no bigger company is located. On the basis of the researches which have been carried out, there need to be observed that the transport companies completely neglect the necessity of meeting the requirements of the increased transport services. It is unanticipated that there are situations when, despite every day shuttle migration of several dozen of people (for instance Morąg - Kiełkuty/Klonowy Dwór), the transport companies do not take a decision to operate on such a route (Table 5). The other example of failing to satisfy the existing demand is insufficient number of schedules on some routes, especially in the morning and afternoon rush hours (the example of such a problem Krotoszyn-Dobrzyca), which in reality prevents a few dozen of employees of the company from using the services of the given carrier (Table 6). Some reaction from the side of the employees to the fact that the public transport is not adjusted to the employees needs is to ensure their workers an employee transport, which is rather infrequent practice since it creates an additional cost for the employer. In the conditions of a free market, the existing demand for the transport services should be met by the carriers. The fact that if fails to happen proves that the necessity of this kind of service has not been recognized properly in some rural areas.

Słowa kluczowe: transport publiczny, dojazdy do pracy, wiejskie obszary peryferyjne, duże przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe (w języku angielskim): public transportation, commuting to work, rural peripheral areas, big companies

Prace Geograficzne, 2010, z. 124, s. 111-130.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku polskim (1.6 MB)

Paweł Kretowicz 

 s. 131-146

Komunikacja lokalna w obszarach peryferyjnych województwa małopolskiego w dobie przemian rynku przewozów autobusowych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (367 KB)

Piotr Trzepacz 

 s. 147-161

Międzynarodowa komunikacja autobusowa w Polsce - uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.5 MB)

Urszula Grzyb 

 s. 163-173

Transfer technologii w polityce transportowej UE

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (132 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-18

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional