[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia ludności"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej

Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej

Soja M., Zborowski A. (red.), 2011, Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Zygmunt Górka

ISBN 978-83-88424-62-5

Język publikacji: polski

Cena: 31.50 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Zbigniew Długosz, Sławomir Kurek, Agnieszka Kwiatek-Sołtys 

 s. 11-26

Stan i perspektywy starzenia się ludności w Polsce i Europie

Pełny tekst w języku polskim (13.6 MB)

Iwona Kiniorska 

 s. 27-39

Procesy ludnościowe w miastach województwa świętokrzyskiego

Pełny tekst w języku polskim (3.1 MB)

Andrzej Miszczuk 

 s. 41-53

Przemiany ruchu naturalnego ludności regionów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy po roku 2000

Pełny tekst w języku polskim (4.2 MB)

Jerzy Runge 

 s. 55-68

Przestrzeń społeczna województwa śląskiego - problemy a potrzeby badawcze

Pełny tekst w języku polskim (102 KB)

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 69-82

Zmiany rozmieszczenia ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku

Pełny tekst w języku polskim (2.4 MB)

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska 

 s. 83-98

Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych

Pełny tekst w języku polskim (10.6 MB)

Anna Warych-Juras, Jadwiga Gałka 

 s. 99-110

Starzenie się ludności w polskich obszarach metropolitalnych

Pełny tekst w języku polskim (1.5 MB)

Anna Winiarczyk-Raźniak 

 s. 111-119

Majowie w Meksyku

Pełny tekst w języku polskim (2.3 MB)

Zygmunt Górka, Agnieszka Brzosko-Sermak 

 s. 123-136

Przemiany i funkcje miast regionu miejskiego Krakowa

Pełny tekst w języku polskim (5.7 MB)

Henryk Ponikowski 

 s. 137-150

O ekstruzji potencjałów rozwoju najmniejszych miast w Polsce

Pełny tekst w języku polskim (1.1 MB)

Anna Runge, Agnieszka Kwiatek-Sołtys 

 s. 151-162

Małe i średnie miasta Polski na osi kontinuum osadniczego

Pełny tekst w języku polskim (1.4 MB)

Maria Tkocz 

 s. 163-173

Zróżnicowanie przestrzenne budownictwa mieszkaniowego w miastach metropolii "Silesia"

Pełny tekst w języku polskim (578 KB)

Mirosław Wójtowicz 

 s. 175-189

Proces urbanizacji a przekształcenia brazylijskich obszarów metropolitalnych na przełomie XX i XXI wieku

Pełny tekst w języku polskim (2.9 MB)

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski 

 s. 193-204

Pół wieku ewolucji teorii i praktyki planowania przestrzennego w Polsce (1961-2010)

Pełny tekst w języku polskim (101 KB)

Franciszek Kłosowski 

 s. 205-215

Usługi w dzielnicach peryferyjnych polskich miast - współczesne tendencje

Pełny tekst w języku polskim (88 KB)

Grażyna Prawelska-Skrzypek 

 s. 217-229

Czynniki rozwoju nowoczesnej ospodarki Małopolski

Pełny tekst w języku polskim (123 KB)

Alicja Szajnowska-Wysocka 

 s. 231-238

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miasta (na przykładzie Rudy Śląskiej)

Pełny tekst w języku polskim (533 KB)

Krzysztof Szpara 

 s. 239-251

Przyjazdowy ruch turystyczny w województwie podkarpackim w 2009 r.

Pełny tekst w języku polskim (532 KB)

Joanna Więcław-Michniewska, Łukasz Kasprzyk 

 s. 253-269

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków unijnych w latach 2007-2010 na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO)

Pełny tekst w języku polskim (2.8 MB)

Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Sławomir Sitek 

 s. 271-281

Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast

Pełny tekst w języku polskim (110 KB)

Iwona Jażdżewska 

 s. 285-288

Profesor Adam Jelonek uczestnik wycieczek organizowanych przez Katedrę Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego

Pełny tekst w języku polskim (875 KB)

Iwona Kiniorska 

 s. 289-290

Ze spotkań z Profesorem Adamem Jelonkiem

Pełny tekst w języku polskim (33 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional