[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Publikacje

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-07-7

Język publikacji: polski

Cena egzemparza: 15.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Paweł Krąż 

 s. 9-15

Wstęp

Pełny tekst w języku polskim (144 KB)

Janusz Górny 

 s. 17-31

Uwarunkowania rozwoju turystyki kolejowej w województwie wielkopolskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (768 KB)

Joanna Hibner 

 s. 33-47

Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu - metody i problemy badawcz

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (845 KB)

Paweł Matulewski 

 s. 49-61

Turystyka w rezerwatach przyrody na obszarze regionu brodnickiego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (233 KB)

Paweł Krąż 

 s. 63-76

Mapy krajobrazowe - wybrane problemy ich tworzenia i zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (224 KB)

Ewelina Mocior, Paweł Franczak, Joanna Hibner, Paweł Krąż, Agnieszka Nowak, Marcin Rechciński, Natalia Tokarczyk 

 s. 77-101

Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (436 KB)

Arkadiusz Marek Tomczyk 

 s. 103-115

Wpływ sytuacji barycznych na przyrost pokrywy śnieżnej na wybranych stacjach w Europie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.8 MB)

Paweł Franczak 

 s. 117-129

Rola wielkich wezbrań powodziowych w kształtowaniu życia ludności w zlewni górnej Skawy od XV wieku

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (303 KB)

Adam Piasecki 

 s. 131-141

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Toruniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (229 KB)

Olaf Płachta 

 s. 143-154

Uzdrowiskowa przestrzeń publiczna w wybranych miejscowościach Dolnego Śląska

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (157 KB)

Małgorzata Pokrzywnicka 

 s. 155-165

Dylematy metodologiczne geografa związane z badaniem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz ich postaw politycznych

Methodological problems associated with studies on ethnic minorities in Poland and their political attitudes

Zarys treści: Celem autorki artykułu było zaprezentowanie różnorodnych problemów metodologicznych związanych z badaniem zachowań wyborczych mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w Polsce. W artykule przedstawiła pokrótce specyfikę geografii wyborczej jako nauki, omówiła różne rodzaje trudności badawczych związanych z brakiem jednej metodologii właściwej dla geografii wyborczej oraz występującym często brakiem niezbędnych materiałów źródłowych, a także zaprezentowała typowe metody badawcze, stosowane dotąd w badaniach z zakresu geografii wyborczej w Polsce. Na koniec zaproponowany został zestaw narzędzi metodologicznych, możliwych do wykorzystania w przypadku studiów nad zachowaniami wyborczymi wybranych mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup regionalnych we współczesnej Polsce

Słowa kluczowe: geografia polityczna, geografia wyborcza, wybory, mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, metodologia

Słowa kluczowe (w języku angielskim): political geography, electoral geography, elections, national minorities, ethnic minorities, methodology

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków, s. 155-165.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-07-7

Pełny tekst w języku polskim (156 KB)

Adam Rossmanith 

 s. 167-181

Migracje w skupiskach mniejszości polskiej na Bukowinie Północnej (obwód czerniowiecki na Ukrainie) w latach 1991-2013 na tle przemian etnicznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (528 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-08

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional