[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

More books on this topic

Other books in 2015

Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu

Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu

Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., Liro J., 2015, Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu, IGiGP UJ, Kraków.

Reviewers: Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

ISBN 978-83-64089-23-7

Language: Polish

Cena: 25.00 PLN (5% tax included).

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

Przedmowa (Włodzimierz Kurek)  9

Wstęp  13

1. Rozwój geografii turyzmu w Europie do 1939 r.  ....17

2. Turystyka w badaniach polskich geografów do 1939 r.  ....23

3. Przesłanki warunkujące powołanie Studium Turyzmu  ....31

  3.1. Krajoznawstwo ....32

  3.2. Turystyka ....37

  3.2.1. Turystyka religijna ....48

  3.3. Planowanie przestrzenne i regionalne ....55

  3.4. Wzrastające zainteresowanie turystyką ze strony władz państwowych, samorządowych oraz organizacji gospodarczych ....73

4. Utworzenie Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego  ....87

  4.1. Członkowie-założyciele i finanse ....95

  4.2. Działalność dydaktyczna ....100

  4.3. Działalność badawcza ....105

  4.4. Wydawnictwa ....133

  4.5. Prace dokumentacyjne i zbiory ....144

  4.6. Współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami turystycznymi w Polsce ....146

  4.7. Współpraca z placówkami zagranicznymi ....148

  4.8. Zakończenie działalności ....149

5. Dorobek i osiągnięcia Studium Turyzmu UJ  ....167

Zakończenie  ....173

Literatura  ....175

Summary  ....187

Indeks osobowy  ....195

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-04-18

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional