[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Faculty of Geography and Geology
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2015

Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu

Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu

Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., Liro J., 2015, Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu, IGiGP UJ, Kraków.

Reviewers: Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

ISBN 978-83-64089-23-7

Language: Polish

Cena: 25.00 PLN (5% tax included).

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

Przedmowa (Włodzimierz Kurek)  9

Wstęp  13

1. Rozwój geografii turyzmu w Europie do 1939 r.  ....17

2. Turystyka w badaniach polskich geografów do 1939 r.  ....23

3. Przesłanki warunkujące powołanie Studium Turyzmu  ....31

  3.1. Krajoznawstwo ....32

  3.2. Turystyka ....37

  3.2.1. Turystyka religijna ....48

  3.3. Planowanie przestrzenne i regionalne ....55

  3.4. Wzrastające zainteresowanie turystyką ze strony władz państwowych, samorządowych oraz organizacji gospodarczych ....73

4. Utworzenie Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego  ....87

  4.1. Członkowie-założyciele i finanse ....95

  4.2. Działalność dydaktyczna ....100

  4.3. Działalność badawcza ....105

  4.4. Wydawnictwa ....133

  4.5. Prace dokumentacyjne i zbiory ....144

  4.6. Współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami turystycznymi w Polsce ....146

  4.7. Współpraca z placówkami zagranicznymi ....148

  4.8. Zakończenie działalności ....149

5. Dorobek i osiągnięcia Studium Turyzmu UJ  ....167

Zakończenie  ....173

Literatura  ....175

Summary  ....187

Indeks osobowy  ....195

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional