[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Publikacje

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2017 roku

Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi

Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi

Drewnik M., Mika M. (red.), 2017, Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-37-4

Język publikacji: polski

Spis treści

Przedmowa  ....5

Tabula Gratulatoria  ....9

Sylwetka naukowa prof. dra hab. Włodzimierza Kurka  13

Bibliografia prac naukowych Włodzimierza Kurka  19

Pogoda podczas ważnych wydarzeń w życiu Profesora Włodzimierza Kurka  31

Elżbieta Bilska-Wodecka, Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

  Niezależne Kościoły afrykańskie na tle przemian religijnych w Afryce ....35

Iryna Blazhevich 

  Wartości kulturowe w działalności białoruskich gospodarstw agroturystycznych ....47

Anita Bokwa 

  Smog jako element mezoklimatu Krakowa ....61

Bolesław Domański, Krzysztof Gwosdz 

  Ścieżki deindustrializacji i reindustrializacji Sudetów ....71

Robert Faracik 

  Dziedzictwo salinarne Europy Środkowej ....93

Joanna Fidelus-Orzechowska, Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień 

  Zróżnicowanie natężenia ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2000-2016 ....107

Zygmunt Górka, Jakub Taczanowski 

  Funkcje nowych miast w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem turystyki ....119

Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Jakub Taczanowski 

  Transport publiczny atrakcją turystyczną? ....133

Kinga Krzesiwo 

  Społeczno-geograficzny profil turysty-narciarza z zagranicy w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska (Białka Tatrzańska) ....147

Magdalena Kubal 

  Rynek pracy kobiet w turystyce na wsi w świetle dotychczasowych badań ....161

Robert Pawlusiński 

  Ekonomia współdzielenia - istota zjawiska oraz wyzwania dla sektora turystyki w miastach ....179

Aneta Pawłowska 

  Technologie informacyjno-komunikacyjne w dostępie do informacji i usług turystycznych ....193

Katarzyna Piotrowicz, Dorota Matuszko 

  Wpływ zmian klimatu na walory turystyczne Krakowa ....207

Bartosz Piziak, Michał Witkiewicz 

  Monitoring ruchu turystycznego przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych na przykładzie Stegny i Krynicy Morskiej ....215

Joanna Pociask-Karteczka 

  Levadas - atrakcja turystyczna Madery ....229

Marcin Popiel, Wojciech Kurda 

  Wybrane zagadnienia problematyki niepełnosprawności w Polsce ....237

Danuta Ptaszycka-Jackowska 

  Afryka poznawana od strony morza ....249

Łukasz Quirini-Popławski, Michajło Hamkało, Michajło Rutynskij, Nazar Kudła 

  Miejscowości turystyczne w dolinie Oporu w Beskidach Wschodnich do roku 1939 ....255

Elżbieta Stach 

  Wycieczki szkolne na przykładzie wybranych zespołów szkół z Krakowa i Krzeszowic - analiza porównawcza ....273

Katarzyna Śliwa-Martinez 

  Czynniki rozwoju współpracy partnerskiej w turystyce w Karpatach ....289

Piotr Trzepacz 

  Miasta Afryki jako węzły pasażerskiej komunikacji międzynarodowej w warunkach transformacji światowego systemu osadniczego ....303

Ewelina Walawender, Zbigniew Ustrnul 

  Wieloletnia zmienność występowania burz na obszarach górskich w Polsce jako czynnik ograniczający turystykę ....319

Joanna Więcław-Michniewska 

  Miasta Afryki ....327

Bernadetta Zawilińska 

  Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju ....341

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-09

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional