http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJJagiellonian University
Institute of Geography and Spatial Management

Po polsku 30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

Structure
Educational info
Science
Varia
Students
Publishing


Publishings

[1-30] [31-60] [61-90] [91-120] [121-147]

  Next >>

Books

 

2015

Okładka1. Miasto w badaniach geografów, 2015, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Baścik M., Degórska B., (red.), 2015, Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2015, Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Liro J., Liro M., Krąż P. (red.), 2015, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 3, IGiGP UJ, Kraków.

 

2014

Okładka5. Gwosdz K., 2014, Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku., IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Krzesiwo K., 2014, Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Maciejowski W. (red.), 2014, Monografia gminy Sułoszowa, CK w Sułoszowej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka9. Mika M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Ptaszycka-Jackowska D., 2014, Geografia turystyczna Francji, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka11. Rzonca B., 2014, Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka12. Ziaja W., Jodłowski M. (red.), 2014, Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków.

 

2013

Okładka13. Cebulska M., Szczepanek R., Twardosz R., 2013, Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952-1981)., IGiGP UJ, Kraków.

Okładka14. Degórska B., Baścik M. (red.), 2013, Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka15. Jakiel M. (red.), 2013, Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka16. Jelonek A., Soja M., 2013, Podstawy geografii ludności, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka17. Krąż P., Hibner J., Koj J., Balon J., 2013, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka18. Matuszko D., Soroka J., 2013, Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Cloudiness over Spitsbergen based on observations made at the Polish Polar Station in Hornsund., IGiGP UJ, Kraków.

Okładka19. Michno A., 2013, Rozwój dolin w ujściowych odcinkach rzek na wyżynach lessowych w Polsce, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka20. Pawlusiński R. (red.), 2013, Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka21. Siwek J., Baścik M. (red.), 2013, Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków.

 

2012

Okładka22. Bilska-Wodecka E., 2012, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka23. Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J. (red.), 2012, Wody w parkach narodowych Polski, IGiGP UJ, KH PTG, Kraków.

Okładka24. Ciołkosz A., Guzik C., Luc M., Trzepacz P., 2012, Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988-2006, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka25. Franczak P., 2012, Słownik nazw geograficznych doliny Skawicy, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka26. Harasimiuk K.A., 2012, Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883-1939, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka27. Krzemień K. (red.), 2012, Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka28. Siwek J.P., 2012, Zmienność składu chemicznego wód w małych zlewniach na progu Pogórza Karpackiego, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka29. Sołjan I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka30. Święchowicz J., 2012, Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo, IGiGP UJ, Kraków.

  Next >> >

[1-30] [31-60] [61-90] [91-120] [121-147]
 


Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2015-10-30

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional