[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

[1-30] [31-60] [61-90] [91-120] [121-150] [151-150]

  Next >>

Books

 

2016

Okładka1. Baścik M., 2016, Armenia - w poszukiwaniu źródeł... W obiektywie Marii Baścik. Katalog wystawy, IGiGP UJ, Kraków.

 

2015

Okładka2. Miasto w badaniach geografów, 2015, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Baścik M., Degórska B., (red.), 2015, Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2015, Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Liro J., Liro M., Krąż P. (red.), 2015, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 3, IGiGP UJ, Kraków.

 

2014

Okładka6. Gwosdz K., 2014, Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku., IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Jackowski A., 2014, Kalendarium dziejów geografii polskiej (wybór), History of Geography in Poland (selected items), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka9. Krzesiwo K., 2014, Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Maciejowski W. (red.), 2014, Monografia gminy Sułoszowa, CK w Sułoszowej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka11. Mika M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka12. Ptaszycka-Jackowska D., 2014, Geografia turystyczna Francji, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka13. Rzonca B., 2014, Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka14. Ziaja W., Jodłowski M. (red.), 2014, Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków.

 

2013

Okładka15. Cebulska M., Szczepanek R., Twardosz R., 2013, Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952-1981)., IGiGP UJ, Kraków.

Okładka16. Degórska B., Baścik M. (red.), 2013, Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka17. Jakiel M. (red.), 2013, Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka18. Jelonek A., Soja M., 2013, Podstawy geografii ludności, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka19. Krąż P., Hibner J., Koj J., Balon J., 2013, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka20. Matuszko D., Soroka J., 2013, Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Cloudiness over Spitsbergen based on observations made at the Polish Polar Station in Hornsund., IGiGP UJ, Kraków.

Okładka21. Michno A., 2013, Rozwój dolin w ujściowych odcinkach rzek na wyżynach lessowych w Polsce, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka22. Pawlusiński R. (red.), 2013, Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka23. Siwek J., Baścik M. (red.), 2013, Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków.

 

2012

Okładka24. Bilska-Wodecka E., 2012, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka25. Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J. (red.), 2012, Wody w parkach narodowych Polski, IGiGP UJ, KH PTG, Kraków.

Okładka26. Ciołkosz A., Guzik C., Luc M., Trzepacz P., 2012, Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988-2006, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka27. Franczak P., 2012, Słownik nazw geograficznych doliny Skawicy, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka28. Harasimiuk K.A., 2012, Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883-1939, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka29. Kłapyta P., 2012, Ewolucja rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich w późnym glacjale i holocenie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka30. Krzemień K. (red.), 2012, Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), IGiGP UJ, Kraków.

  Next >>

[1-30] [31-60] [61-90] [91-120] [121-150] [151-150]

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2016-02-09

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional