[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Nowości wydawnicze

2016

Okładka1. Katalog kursów na rok 2016/17, 2016, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Baścik M., 2016, Armenia - w poszukiwaniu źródeł... W obiektywie Marii Baścik. Katalog wystawy, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. E. Gorczyca, 2016, Rozwój górskich żwirodennych koryt rzecznych w warunkach antroporesji, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Kozak J., Kaim D. (red.), 2016, FORECOM: Podręcznik użytkownika, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Kozak J., Michno A., Szablowska-Midor A., Trzepacz P., Wasak K. (red.), 2016, Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Święchowicz J. (red.), 2016, Pracownia ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Święchowicz J., Michno A., 2016, Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej, IGiGP UJ, Kraków.

 

2015

Okładka1. Miasto w badaniach geografów, 2015, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Balon J., Krąż P., Mocior E., Rechciński M., 2015, Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. (The Role of Field Studies in Landscape Research of the XXI century), Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 39, IGiGP UJ, PAEK, Kraków.

Okładka3. Baścik M., Degórska B., (red.), 2015, Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2015, Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., Liro J., 2015, Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Liro J., Liro M., Krąż P. (red.), 2015, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 3, IGiGP UJ, Kraków.

 

2014

Okładka1. Katalog kursów na rok 2015/16, 2014, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Katalog kursów na rok 2014/15, 2014, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Gwosdz K., 2014, Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku., IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Jackowski A., 2014, Kalendarium dziejów geografii polskiej (wybór), History of Geography in Poland (selected items), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Jackowski A., Taborska M. (red.), 2014, Rozwój myśli geograficznej w Polsce. Katalog wystawy towarzyszącej Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej Collegium Maius, Kraków 18-22 sierpnia 2014, IGiGP UJ, Muzeum UJ, Kraków.

Okładka6. Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Krzesiwo K., 2014, Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Maciejowski W. (red.), 2014, Monografia gminy Sułoszowa, CK w Sułoszowej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka9. Mika M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Ptaszycka-Jackowska D., 2014, Geografia turystyczna Francji, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka11. Rzonca B., 2014, Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka12. Ziaja W., Jodłowski M. (red.), 2014, Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2016-11-21

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional