[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Publikacje

Publikacje dostępne w sprzedaży on-line

 

2015

Okładka1. Miasto w badaniach geografów, 2015, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2015, Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin, IGiGP UJ, Kraków.

 

2012

Okładka3. Bilska-Wodecka E., 2012, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Ciołkosz A., Guzik C., Luc M., Trzepacz P., 2012, Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988-2006, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Sołjan I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Żelazny M., 2012, Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego, IGiGP UJ, Kraków.

 

2011

Okładka7. Jackowski A. (red.), 2011, Do końca wierny Polsce i Geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941), IGiGP UJ, Kraków.

 

2009

Okładka8. Katalog kursów na rok 2009/10, 2009, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka9. Jackowski A., Sołjan I., 2009, Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (XV-XXI wiek), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Matuszko D., 2009, Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne, Wyd. UJ, Kraków.

Okładka11. Matuszko D., 2009, Chmury i pogoda, Wyd. II, Wyd. UJ, Kraków.

 

2006

Okładka12. Walczak I. (red.), 2006, Sprawozdanie i historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981-2006, IGiGP UJ, Kraków.

 

2004

Okładka13. Jackowski A. (red.), 2004, Geografia u progu XXI wieku - I Forum Geografów Poskich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka14. Micek G., Padło T. (red.), 2004, Przestrzeń w badaniach i wędrówkach studentów geografii, IGiGP UJ, Kraków.

 

2003

Okładka15. Jarczewski W., Micek G. (red.), 2003, Krakowska przestrzeń biurowa, IGiGP UJ, Kraków, ss. 92.

 

2002

Okładka16. Mydel R., Hiroshi Ishihara, 2002, Kioto. Japońskie miasto historyczne , IGiGP UJ, Kraków, ss. 72.

Okładka17. Obrębska-Starkel B. (red.), 2002, Climate variability in Europe: case studies, Prace Geograficzne, z. 110.

 

2001

Okładka18. Angiel J., Angiel M., 2001, Dydaktyczna ścieżka przyrodniczo-geograficzna "Pogórze Karpackie" Pogórze Wiśnickie, okolice Bochni , IGiGP UJ, Kraków.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2016-02-05

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional