[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stacje naukowo-badawcze

Stacje naukowo-badawcze

Stacje badawcze pełnią ważną rolę w działalności Instytutu Geografii UJ, stanowią bowiem poligon badawczy przede wszystkim dla pracowników Instytutu, jak również umożliwiają terenową działalność dydaktyczną

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach

32-765 Rzezawa, Łazy
tel.: +48/14/ 611-30-67

Kierownik: dr inż. Mariusz Klimek
Email: lazyiguj@poczta.onet.pl

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej

32-410 Dobczyce, Gaik-Brzezowa
tel.: +48/12/271-66-99

Kierownik: dr hab. Anita Bokwa

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii
"Ogród Botaniczny" w Krakowie

31-501 Kraków, ul. Kopernika 27
tel.: +48/12/421-32-62

Opiekun naukowy: dr hab. Katarzyna Piotrowicz
Kierownik: mgr Piotr Pieczara

Zobacz również: Informator IGiGP UJ.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-03-02

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional