[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Studia doktoranckie

O studiach

Program studiów

Rekrutacja

Przewód i rozprawa doktorska

Kontakt

Wzory dokumentów


<< Back     Next >>

Stypendia

Doktoranci korzystają z wielu stypendiów w tym stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów. Pełny regulamin przyznawania stypendiów oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://studiuje.uj.edu.pl/doktoranci/stypendium-doktoranckie).

Pliki do pobrania

pdfUchwała nr 4 2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 28 listopada 2017 r w sprawie wytycznych dla Rady Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz.pdf (315 KB, 2018-11-29)

pdfUchwała nr 51 przyporządkowania szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.pdf (254 KB, 2018-11-29)

pdfZał. nr 1. uchwała Rady IGiGP z dn. 7.12.2017 dot. kryterium przyznawania stypendiów.pdf (398 KB, 2018-11-29)

pdfZał. nr 2. uchwała Rady IGiGP z dn. 6.09.18 dot. kryterium przyznawania stypendiów.pdf (339 KB, 2018-11-29)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-29

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional