[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

dr Mirosław Mika

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Załącznik:

pdf1. Wniosek o przeprowadzenie postpowania habilitacyjnego.pdf (68 KB, 2014-02-28)

pdf2. Autoreferat.pdf (17.6 MB, 2014-02-28)

pdf3. Harmonogram przebiegu postpowania habilitacyjnego.pdf (145 KB, 2014-02-28)

pdf4. Recenzja_Golembski.pdf (1.04 MB, 2014-04-29)

pdf5. Recenzja_Kowalczyk.pdf (892 KB, 2014-04-29)

pdf6. Recenzja_Strahl.pdf (1 MB, 2014-04-29)

pdf7. Uchwaa Komisji habilitacyjnej.pdf (70 KB, 2014-07-09)

pdf8. Uchwaa Rady IGiGP.pdf (51 KB, 2014-07-09)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional