[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

dr Krzysztof Gwosdz

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Załącznik:

pdf1_Harmonogram.pdf (35 KB, 2014-10-09)

pdf2_Wniosek.pdf (815 KB, 2014-04-30)

pdf3_Autoreferat.pdf (278 KB, 2014-04-30)

pdf4_Komisja habilitacyjna.pdf (64 KB, 2014-05-10)

pdf5_recenzja prof_Stachowicz.pdf (613 KB, 2014-08-19)

pdf6_recenzja prof_Stryjakiewicz.pdf (502 KB, 2014-08-19)

pdf7_recenzja prof_Kucinski.pdf (983 KB, 2014-08-19)

pdf8_ Uchwala Komisji.pdf (344 KB, 2014-10-09)

pdf9_Uchwala Rady Instytutu.pdf (55 KB, 2014-10-09)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional