[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

dr inż. Bartłomiej Rzonca

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Załącznik:

pdf1 - Harmonogram.pdf (83 KB, 2014-07-03)

pdf2 - Wniosek habilitacyjny.pdf (96 KB, 2014-07-03)

pdf3 - Autoreferat.pdf (263 KB, 2014-07-03)

pdf4 - Komisja habilitacyjna.pdf (53 KB, 2014-07-03)

pdf5 - Recenzja - Maecki J..pdf (842 KB, 2014-08-21)

pdf6 - Recenzja - Marciniak M.pdf (500 KB, 2014-08-21)

pdf7 - Recenzja - Pociask-Karteczka J.pdf (890 KB, 2014-08-21)

pdf8 - Uchwaa - Komisji Habilitacyjnej oraz Rady IGiGP UJ.pdf (97 KB, 2014-09-08)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional