[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr inż. Said Nawar

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

Załącznik:

pdf1_Nawar_Abstract.pdf (281 KB, 2015-03-11)

pdf2_recenzja_prof-Cierniewski.pdf (597 KB, 2015-03-11)

pdf3_recenzja_drhab-Zagajewski.pdf (559 KB, 2015-03-11)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional