[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

dr Tomasz Bryndal

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Załącznik:

pdf01_harmonogram_T_Bryndal.pdf (253 KB, 2016-02-04)

pdf02_Wniosek_habilitacyjny_T_Bryndal.pdf (1.01 MB, 2015-11-17)

pdf03. Uchwaa Rady IGiGP UJ dot. zgody na przeprowadzenie postpowania habilitacyjnego.pdf (60 KB, 2015-10-09)

pdf04_Autoreferat_T_Bryndal.pdf (323 KB, 2015-11-17)

pdf05_Komisja_habilitacyjna_T_Bryndal.pdf (65 KB, 2015-11-17)

pdf07_Recenzja_Prof._Joanna_Pociask_Karteczka_29122015.pdf (689 KB, 2016-01-11)

pdf08_Recenzja_Prof._Zdzisaw_Michalczyk_29122015.pdf (812 KB, 2016-01-11)

pdf09_Recenzja_Prof._Tadeusz_Ciupa_12012016.pdf (775 KB, 2016-01-12)

pdf10_Uchwaa_komisji_T_Bryndal_25012016.pdf (44 KB, 2016-02-04)

pdf11_Uchwaa_Rady_Instytutu_T_Bryndal_04022016.pdf (52 KB, 2016-02-04)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional