[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Elżbieta Ziółkowska

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

Załącznik:

pdf01. Wszczecie przewodu.pdf (545 KB, 2017-01-30)

pdf02. Abstract.pdf (122 KB, 2016-10-07)

pdf03. RECENZJA_JERZY_SOLON.pdf (3.36 MB, 2016-10-06)

pdf04. RECENZJA_THOMAS_BLASCHKE.pdf (1.7 MB, 2016-10-06)

pdf05. Uchala o przyjeciu obrony.pdf (334 KB, 2016-10-06)

pdf06. Uchwala o nadaniu stopnia.pdf (359 KB, 2016-10-06)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional