[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Elżbieta Ziółkowska

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

pdf01. Wszczecie przewodu.pdf (544.9 KB)

pdf02. Abstract.pdf (121.2 KB)

pdf03. RECENZJA_JERZY_SOLON.pdf (3.4 MB)

pdf04. RECENZJA_THOMAS_BLASCHKE.pdf (1.7 MB)

pdf05. Uchala o przyjeciu obrony.pdf (333.1 KB)

pdf06. Uchwala o nadaniu stopnia.pdf (358.3 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional