[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Maciej Huculak

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

Załącznik:

pdf01. Wszczecie przewodu.pdf (331 KB, 2017-01-26)

pdf02. Abstrakt.pdf (100 KB, 2017-01-26)

pdf03. Recenzja Prof. B.Domanski.pdf (1.31 MB, 2017-01-26)

pdf04. Recenzja Prof. T. Stryjakiewicz.pdf (1.07 MB, 2017-01-26)

pdf05. Uchwala o przyjeciu obrony.pdf (271 KB, 2017-01-26)

pdf06. Uchwala o nadaniu stopnia.pdf (46 KB, 2017-01-26)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional