[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Łukasz Mróz

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

Załącznik:

pdf02. Abstarct.pdf (1.4 MB, 2017-01-30)

pdf03. Recenzja 1.pdf (6.04 MB, 2017-01-30)

pdf04. Recenzja 2.pdf (4.91 MB, 2017-01-30)

pdf05. Uchwala o przyjeciu obrony.pdf (499 KB, 2017-01-30)

pdf06. Uchwala o nadaniu stopnia.pdf (531 KB, 2017-01-30)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional