[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

dr Stefan Bouzarovski

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Załącznik:

pdf01. Wniosek habilitacyjny.pdf (352 KB, 2017-02-10)

pdf02. Autoreferat.pdf (857 KB, 2017-02-10)

pdf03.harmonogram_postpowania.pdf (74 KB, 2017-03-16)

pdf04. Sklad komisjii habilitacyjnej.pdf (60 KB, 2017-02-10)

pdf05. Uchwaa Rady IGiGP UJ w sprawie przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego.pdf (57 KB, 2017-03-16)

pdf06. recenzja_A_Zborowski.pdf (800 KB, 2017-02-10)

pdf07. recenzja_J_Wendt.pdf (615 KB, 2017-02-10)

pdf08. recenzja_P_Sleszynski.pdf (655 KB, 2017-02-10)

pdf09.Uchwaa Komisji habilitacyjnej.pdf (239 KB, 2017-03-16)

pdf10.Uchwaa Rady IGiGP UJ w sprawie nadania stopnia dr hab.pdf (52 KB, 2017-03-16)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional