[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

dr Joanna Zawiejska

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Załącznik:

pdf01_harmonogram_J_Zawiejska.pdf (191 KB, 2017-06-27)

pdf02_wniosek_habilitacyjny.pdf (981 KB, 2017-02-16)

pdf03_uchwaa_Rady_IGIGPUJ_dot_zgody_na_przeprowadzenie_postepowania_habilitacyjnego.pdf (57 KB, 2017-02-16)

pdf04_autoreferat.pdf (12.4 MB, 2017-02-16)

pdf05_komisja_habilitacyjna.pdf (2.94 MB, 2017-02-16)

pdf06_recenzja_Prof_Piotr_Migon.pdf (313 KB, 2017-04-20)

pdf07_recenzja_Prof_Joanna_Pociask_Karteczka.pdf (745 KB, 2017-04-20)

pdf08_recenzja_Prof_Zbigniew_Zwolinski.pdf (1.09 MB, 2017-04-20)

pdf09_uchwala_komisji_habilitacyjnej.pdf (667 KB, 2017-06-05)

pdf10_uchwała_rady_instytutu.pdf (51 KB, 2017-06-27)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional