[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Anita Bernatek

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

Załącznik:

pdfRecenzja_M.Harasimiuk.pdf (519 KB, 2017-06-22)

pdfRecenzja_P.Migon.pdf (466 KB, 2017-06-22)

pdfStreszczenie A.Bernatek_Jakiel.pdf (105 KB, 2017-06-22)

pdfUchwala_nadanie.pdf (55 KB, 2018-01-15)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional