[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Anita Bernatek

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

pdfRecenzja_M.Harasimiuk.pdf (518.1 KB)

pdfRecenzja_P.Migon.pdf (465.8 KB)

pdfStreszczenie A.Bernatek_Jakiel.pdf (104.8 KB)

pdfUchwala_nadanie.pdf (54.8 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional