[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Katarzyna Wasak

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

Załącznik:

pdfRecenzja_A.Miechowka.pdf (473 KB, 2017-06-22)

pdfRecenzja_K.Krzemien.pdf (473 KB, 2017-06-22)

pdfStreszczenie K.Wasak.pdf (127 KB, 2017-06-22)

pdfUchwala_nadanie.pdf (55 KB, 2018-01-15)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional