[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Katarzyna Wasak

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

pdfRecenzja_A.Miechowka.pdf (472.9 KB)

pdfRecenzja_K.Krzemien.pdf (472.9 KB)

pdfStreszczenie K.Wasak.pdf (126.8 KB)

pdfUchwala_nadanie.pdf (54.2 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional