[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Halina Pawlak

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

Załącznik:

pdfStreszczenie.pdf (104 KB, 2017-07-11)

pdfUchwala_Rady_IGiGP_o_nadaniu_stopnia.pdf (47 KB, 2017-07-11)

pdfrecenzja_Prof. S. Kurek_rec.pdf (411 KB, 2017-07-11)

pdfrecenzja_Prof. Z.Grka_rec.pdf (442 KB, 2017-07-11)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional