[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Łukasz Kowalski

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

pdfRec.I.Jazdzewska.pdf (619.8 KB)

pdfRec_P.Rosik.pdf (802.5 KB)

pdfStreszczenie_Kowalski.pdf (194.4 KB)

pdfUchwala_Rady_IGiGP_o_nadaniu_stopnia.pdf (46.4 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional