[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Magdalena Kubal-Czerwińska

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

pdfStreszczenie.M.Kubal.pdf (151.8 KB)

pdfUchwala_nadanie.pdf (56.1 KB)

pdfrecenzja_A.Szwichtenberg.pdf (460.9 KB)

pdfrecenzja_J.Wojciechowska.pdf (774.5 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional