[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Ewa Lubera

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

Załącznik:

pdfUchwala_Rady_IGiGP_o_nadaniu_stopnia.pdf (47 KB, 2017-11-27)

pdfrecenzja_P.Migon.pdf (409 KB, 2017-11-27)

pdfrecenzja_Z.Raczkowska.pdf (487 KB, 2017-11-27)

pdfstreszczenie.E.Lubera.pdf (110 KB, 2017-11-27)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional