[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Paweł Kotas

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

pdfrecenzja_M.Kaszewski.pdf (434.8 KB)

pdfrecenzja_Z.Bielec-Bakowska.pdf (366.6 KB)

pdfstreszczenie.pdf (208 KB)

pdfuchwala_Rady_IGiGP_o_nadaniu_stopnia.pdf (51.2 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional