[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Paweł Kotas

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

Załącznik:

pdfrecenzja_M.Kaszewski.pdf (435 KB, 2017-12-15)

pdfrecenzja_Z.Bielec-Bakowska.pdf (367 KB, 2017-12-15)

pdfstreszczenie.pdf (208 KB, 2017-12-15)

pdfuchwala_Rady_IGiGP_o_nadaniu_stopnia.pdf (52 KB, 2017-12-15)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional