[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Agnieszka Nowak

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

Załącznik:

pdfRecenzja_A.Macias.pdf (664 KB, 2018-01-19)

pdfRecenzja_M.Kistowski.pdf (527 KB, 2018-01-19)

pdfStreszczenie.pdf (96 KB, 2018-01-19)

pdfUchwala_nadanie.pdf (353 KB, 2018-01-19)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional