[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

dr Grzegorz Micek

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Załącznik:

pdf01_Harmonogram.pdf (134 KB, 2018-05-28)

pdf02_Wniosek.pdf (246 KB, 2018-05-28)

pdf03_Autoreferat.pdf (444 KB, 2018-05-28)

pdf04_Uchwala Rady IGiGP UJ w sprawie przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego.pdf (55 KB, 2018-05-28)

pdf05_Komisja habilitacyjna.pdf (57 KB, 2018-05-28)

pdf06_M Runiewicz recenzja.pdf (349 KB, 2018-05-28)

pdf07_T Komornicki recenzja.pdf (455 KB, 2018-05-28)

pdf08_T Marszal recenzja.pdf (831 KB, 2018-05-28)

pdf09_uchwala komisji habilitacyjnej.pdf (333 KB, 2018-06-06)

pdf10_Uchwala Rady Instytut w sprawie nadania stopnia.pdf (47 KB, 2018-07-10)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional