[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

mgr Maciej Liro

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

pdfRecenzja_A.Lajczak.pdf (931.4 KB)

pdfRecenzja_Radecki-Pawlik.pdf (282.6 KB)

pdfUchwala_nadanie.pdf (579.5 KB)

pdfstreszczenie.pdf (107.3 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional