[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

dr Maciej Liro

Informacja o przebiegu postępowania doktorskiego

Załącznik:

pdfRecenzja_A.Lajczak.pdf (932 KB, 2018-02-23)

pdfRecenzja_Radecki-Pawlik.pdf (283 KB, 2018-02-23)

pdfUchwala_nadanie.pdf (580 KB, 2018-02-23)

pdfstreszczenie.pdf (108 KB, 2018-02-23)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional