[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

Przewody doktorskie
(wg ust. z dn. 18 marca 2011)

Brak rozpatrywanych wniosków

Postępowania zakończone

1. mgr Krzysztof Jurczak

2. mgr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk

3. mgr Joanna Hibner

4. mgr Łukasz Musielok

5. mgr Justyna Liro

6. mgr Paweł Krąż

7. mgr Sabina Wójcik

8. mgr Aneta Pawłowska-Legwand

9. mgr Ewelina Mocior

10. dr Maciej Liro

11. mgr Agnieszka Nowak

12. mgr Paweł Kotas

13. mgr Ewa Lubera

14. mgr Magdalena Kubal-Czerwińska

15. mgr Nina Grad

16. mgr Katarzyna Wasak

17. mgr Anita Bernatek

18. mgr Halina Pawlak

19. mgr Łukasz Kowalski

20. mgr Łukasz Mróz

21. mgr Łukasz Stachnik

22. mgr Maciej Huculak

23. mgr Michał Łyp

24. mgr Elżbieta Ziółkowska

25. mgr Krzysztof Płatkiewicz

26. mgr Marzena Kozyra

27. mgr Eliza Płaczkowska

28. mgr inż. Said Nawar

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional